Baza wiedzy o urlopach
Zasady wyliczania i rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych na pełnym etacie

Zasady wyliczania i rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych na pełnym etacie

Urlopy pracownicze zostały szczegółowo określone w przepisach prawa. Prawo do wypoczynku gwarantuje art. 65 Konstytucji RP, a precyzuje je art. 152 kodeksu pracy.

CZYTAJ
Zasady wyliczania i rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Zasady wyliczania i rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin są zbliżone do tych, które zostały przedstawione w poprzednim artykule. Pracownikowi przysługuje bowiem prawo do...

CZYTAJ
Urlop wypoczynkowe w okresie próbnym i przy pierwszym roku zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy w okresie próbnym i przy pierwszym roku zatrudnienia

Co do zasady prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa z dniem 01 stycznia następnego roku. Inaczej sytuacja się przedstawia w przypadku pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy.

CZYTAJ
Urlop wypoczynkowy przy umowach cywilnoprawnych

Urlop wypoczynkowy przy umowach cywilnoprawnych

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego, niezrzekalnego urlopu wypoczynkowego. Co do zasady urlop powinien zostać wykorzystany w naturze w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

CZYTAJ
Zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego

Zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 161 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop ten powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów.

CZYTAJ
Opieka na dziecko - zasady udzielania tego typu urlopu

Opieka na dziecko - zasady udzielania tego typu urlopu

W dniu 02 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady udzielania przez pracodawców tzw. dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. W dalszym ciągu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy przy czym wymiar tej absencji wynosi 2 dni albo 16 godzin.

CZYTAJ
Jak prawidłowo ustalić plan urlopów?

Jak prawidłowo ustalić plan urlopów?

W jakim terminie pracodawca powinien udzielić prawnikowi urlopu wypoczynkowego? Otóż, art. 163 kodeksu pracy przewiduje dwie możliwości...

CZYTAJ
Jak prawidłowo podzielić urlop wypoczynkowy?

Jak prawidłowo podzielić urlop wypoczynkowy?

Jaki jest zasadniczy cel urlopu wypoczynkowego? Odpowiedź wydaje się oczywista: regeneracja sił fizycznych i psychicznych pracownika. W jakim jednak sposób należy korzystać z urlopu, by skutek ten osiągnąć?

CZYTAJ